Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

De meeste kinderziektes kunnen thuis behandeld worden, maar voor sommige moet een arts worden ingeschakeld. Vertoont uw kind ziekteverschijnselen, dan is het belangrijk dat u rustig blijft, uw kind goed in de gaten houdt en vervolgens beslist wat u moet doen. In een enkel geval moet u snel reageren op een ziekte van uw kind en onmiddellijk contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

U moet de hulp van een arts inroepen als uw kind:

 • slap of niet meer wekbaar is en geen contact met u maakt ondanks stimuleren of aanspreken
 • stuipen heeft (niet te stoppen, ongecoördineerde bewegingen)
 • niet meer drinkt en plast
 • bleek is met een vale of blauwige huid
 • moeizaam of snel ademhaalt
 • een stijve nek heeft, dat wil zeggen niet in staat is het voorhoofd tegen de knie te leggen of naar de navel te kijken
 • puntbloedinkjes heeft op de huid (die niet weg te drukken zijn met een glas)
 • meer dan 40° C koorts heeft, voor een baby geldt meer dan 39° C en voor kinderen onder de drie maanden meer dan 38° C koorts

Extra aandacht

Kinderen die zich ziek voelen of koortsig zijn, hebben vaak wat extra aandacht nodig. Neem ze wat vaker op schoot, lees ze een boekje voor of doe een spelletje. Zorg er ook voor dat ze voldoende drinken. Vooral kinderen met diarree, braken of koorts kunnen veel vocht verliezen. Als kinderen niet goed willen drinken, geef ze dan regelmatig een paar slokjes, bijvoorbeeld om de vijf tot tien minuten. Als het drinken pijn doet, kunt u beter een koude drank geven of een waterijsje. Eten is minder belangrijk.

Naar buiten?

Een kind met koorts hoeft niet in bed te blijven en mag best naar buiten. Maar een kind dat zich ziek voelt, zal meestal liever binnen blijven. Kleed het dan niet te warm aan. Bij koorts moet het zijn warmte immers wel kunnen kwijtraken.

Naar school of het kinderdagverblijf?

Meestal is er geen medische reden die zegt dat u een ziek kind niet naar school of het kinderdagverblijf mag laten gaan. Zelfs bij besmettelijke kinderziekten is het bijna nooit nodig om kinderen thuis te houden. Voordat het kind ziek is, zijn andere kinderen namelijk vaak al besmet. Maar vaak zullen zieke kinderen zich niet prettig voelen in een groep. Ze hebben dan behoefte aan rust en voelen zich het best in een vertrouwde omgeving: thuis of op een andere plek waar ze zich op hun gemak en veilig voelen. Dat kan een reden zijn om ze niet naar school of het kinderdagverblijf te laten gaan. Bovendien is het vaak onmogelijk voor leerkrachten of kinderverzorgers om een ziek kind de extra aandacht te geven die het nodig heeft. Ze moeten immers ook voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan de andere kinderen in de groep.

Waar moet u op letten?

Soms kan het moeilijk zijn om in te schatten hoe ‘ziek’ een kind is, vooral voor leerkrachten of medewerkers van een kinderdagverblijf. Het is dan belangrijk om het kind goed te observeren.

 • Reageert het kind goed?
 • Is het kind hangerig of huilt het meer dan normaal?
 • Speelt het kind zoals het normaal speelt of trekt het zich terug?
 • Heeft het kind regelmatig natte luiers of gaat het vaak naar de wc?
 • Klaagt het kind over pijn?
 • Heeft het kind koorts?

Ziek op school of kinderdagverblijf

Als medewerkers op school of kinderdagverblijf de indruk hebben dat een kind ziek is of zich anders gedraagt dan ze van dat kind gewend zijn, zullen zij meestal de ouders waarschuwen. Die kunnen soms informatie geven die het gedrag van het kind kan verklaren. Zo kan het zijn dat het kind de vorige avond laat is gaan slapen. Of misschien heeft het iets naars meegemaakt. In sommige situaties zal het personeel van de school of het kinderdagverblijf aan de ouders vragen het kind op te halen van school. Dat kan voor werkende ouders lastig zijn. De redenen daarvoor moeten dan ook goed worden uitgelegd. Vaak hebben scholen en kinderdagverblijven duidelijke regels vastgesteld over het beleid bij ziekte. Het is raadzaam om de ouders hierover te informeren bij inschrijving van hun kind op een school of kinderdagverblijf.

Besmettelijke ziekten

Veel kinderziekten gaan gemakkelijk over van het ene op het andere kind. Krentenbaard is daar een voorbeeld van. Hygiënische maatregelen zijn dan, ook op de school of het kinderdagverblijf, van groot belang om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.  In sommige gevallen is de school of het kinderdagverblijf verplicht om een ziekte aan de GGD te melden. Uiteraard zullen dan ook de ouders hierover worden geïnformeerd.