Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Dankzij inenting kan een groot deel van de meest ernstige infectieziekten tegen­woordig worden voorkomen. Daarbij zijn ziekten die anders tot blijvende schade of zelfs de dood kunnen leiden, zoals tetanus, polio, difterie en dergelijke. Er zijn geen andere methoden om deze ziekten te voorkomen. Dankzij het grote aantal ouders dat hun kinderen laat inenten, treden ook infectieziekten als mazelen, bof en rodehond nog maar zelden op. Er zijn echter nog genoeg ziekten waartegen we niet kunnen inen­ten. Maak dus zo veel mogelijk gebruik van de aangeboden inentingen.

Bijwerkingen

Veel mensen maken zich zorgen over schadelijke bijwerkingen van inentingen. Dat is niet terecht. Wel is het advies, om eventuele negatieve gevolgen te voor­komen, de baby of het kind alleen te laten inenten als het op het moment van inen­ting helemaal gezond is.

Cocktailinentingen hebben de voorkeur

Bij inentingen worden vaak cocktails gebruikt, waarmee het kind tegen een aantal ziekten tegelijk wordt ingeënt. Dat heeft als voordeel dat er minder vaak in­geënt hoeft te worden. Het lichaam moet zich wel met verschillende infecties tege­lijk bezighouden en hiertegen antistoffen maken.

Inentingsschema Nederland volgens het RIVM (Rijks­instituut Volksgezondheid em Milieuhygiëne)

Hieronder een overzicht van de inentin­gen bij kinderen en de leeftijd waarop die moeten worden toegediend.

Twee maanden

Eerste inenting met een cocktail tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Haemophilus influenzae type b (Hib) (DKTP-Hib) en met vaccin tegen pneumokokken.

Drie maanden

Tweede inenting tegen difterie, kink­hoest, tetanus, polio en Hib en tegen pneumokokken.

Vier maanden

Derde inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib en tegen pneumo­kokken.

Elf maanden

Vierde inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib en tegen pneumo­kokken.

Veertien maanden

Eerste inenting met een cocktail tegen bof, mazelen en rodehond en tegen meningokokken C.

Vier jaar

Inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio.

Negen jaar

Inenting tegen difterie, tetanus en polio en tegen bof, mazelen en rodehond.

Meisjes van twaalf tot zeventien jaar

Inenting tegen het humaan papilloma-virus (HPV). Met deze inenting worden vrouwen beschermd tegen infectie met enkele van de meest voorkomende typen humaan papillomavirus, dat bij ge­slachtsverkeer wordt overgedragen. Dit virus kan in het latere leven baarmoeder­halskanker veroorzaken.