Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Als uw kind af en toe verkouden is of regelmatig met een maagdarminfectie kampt, betekent dat niet dat het bijzonder bevattelijk of zelfs ziekelijk is. Het immuunsysteem van kinderen is nog niet geheel ontwikkeld, het moet de ziekten nog leren kennen en verder rijpen. Acht tot tien infecties per jaar zijn voor een voorschools kind helemaal niet ongewoon, al is het vervelend. U kunt deze algemene ziekten vaak niet voor­komen, maar er zijn wel enkele eenvoudige adviezen te geven om de weerstand van het kind te verhogen en het kinderlijke immuunsysteem te onder­steunen.

Naar buiten

Om het immuunsysteem te versterken, is het verstandig om met kinderen dagelijks ten minste één uur buiten te zijn, welk weer het ook is. Frisse lucht en wisse­lende temperaturen versterken de bloeds­omloop en dat is goed voor de ‘weer­stand’. Zorg er wel voor dat het kind goed is aangekleed, zodat het het niet te koud krijgt, maar overdreven warm aankleden is ook niet nodig.

Voldoende rust

Onze kinderen kennen tegenwoordig veel stress, ofwel door de hoge eisen die op scholen worden gesteld, ofwel door de talloze activiteiten in hun vrije tijd. Daarom is het nodig dat u heel bewust laat zien hoe je je kunt ontspannen – ook dat moet geleerd worden. Zorg in de loop van de dag voor verscheidene rustpun­ten, bijvoorbeeld gemeenschappelijke maaltijden of rustmomenten tussen de middag. Het zou al mooi zijn als het lukt om tijdens het middag- of avondeten ge­zamenlijk te eten en gezellig over de belevenissen van de dag te praten. Ook bepaalde ontspanningstechnieken als au­togene training of yoga zijn zeer geschikt voor kinderen.

Voldoende beweging

Helaas zijn er steeds meer kinderen die hun namiddag voor de televisie of achter de computer doorbrengen. In dat geval zitten ze ’s ochtends op school en ’s mid­dags en ’s avonds voor het beeldscherm. Doordat ze hierdoor vaak te weinig beweging krijgen, komen er steeds meer te dikke, motorisch onderontwikkelde, soms te drukke kinderen, die problemen hebben met hun concentratievermogen. Regelmatige lichaamsbeweging in de frisse lucht is dus zeer belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van het kind: lichaam en geest hebben die nodig. Op dit punt kunnen ouders een voorbeeld voor hun kinderen zijn. Als zij lichaamsbeweging en sport hoog in het vaandel hebben (in plaats van in het weekeinde voor de buis te zitten), zullen ook hun kinderen actief zijn. Een ge­meenschappelijke vrijetijdsbesteding als fietsen, wandelen of zwemmen is niet al­leen leuk om te doen maar schept ook een gevoel van verbondenheid in het ge­zin. Daarnaast is het gezond voor ieder­een. Probeer zo vaak als dat kan de auto te laten staan en de dagelijkse bood­schappen met de fiets of lopend te doen. En breng uw kind niet telkens met de auto naar school. U zult zien dat uw kind hieraan went en voor uzelf is die lichaamsbeweging ook goed.

Gezonde voeding

Voor een gezonde ontwikkeling van onze kinderen speelt de voeding een belang­rijke rol. Die mag niet eenzijdig zijn en zeker niet voornamelijk uit ‘fastfood’ be­staan, maar moet zo veel mogelijk alle voedingsbestanddelen in evenwichtige verhoudingen bevatten. Let er daarom op dat uw kind koolhydraten in de vorm van brood, eiwitten in de vorm van melk­producten, vetten in de vorm van boter en waardevolle plantaardige oliën en vitaminen en mineralen in de vorm van vers fruit en verse groenten binnen krijgt. Tweemaal per week moeten vis en vlees op het menu staan, onder andere om in voldoende ijzer en jodium te voorzien. IJzer heeft het kind nodig voor de vor­ming van bloed en de zuurstofopname van dat bloed, jodium is onmisbaar voor een intacte en goed functionerende schildklier. Natuurlijk eet een kind niet altijd gezond en daarom is het zo belang­rijk dat u als ouder er rekening mee houdt dat de gemeenschappelijk maal­tijden alles moeten bevatten wat kinde­ren en volwassenen nodig hebben. Ook hierbij is het voorbeeld van de ouders doorslaggevend. En af en toe mag er best wel eens gezondigd worden! Maar daar moet het wel bij blijven.

Veel drinken

Behalve gezonde, evenwichtige voeding is het belangrijk dat uw kind voldoende vocht binnenkrijgt. Het beste is het vroegtijdig aan het genot van kraanwater te laten wennen. Kinderen die van kleins af aan sapjes krijgen, komen hier meestal nooit meer van af. In principe moet lei­dingwater dorstlesser nummer één zijn. Anders krijgt het kind doorgaans abso­luut te veel suiker en calorieën binnen. Ook voor de ontwikkeling van een ge­zond gebit is het niet goed als het kind de hele dag alleen maar sap drinkt. De aanbevolen hoeveelheid vocht varieert per seizoen en activiteit. Niet ieder kind heeft evenveel dorst. In prin­cipe geldt trouwens dat hoe meer een kind transpireert, bijvoorbeeld bij in­spanning of koorts, hoe meer het moet drinken. Vooral op de crèche of op school hebben veel kinderen de neiging te weinig vocht tot zich te nemen, hoofd­pijn kan hiervan het gevolg zijn. Daarom moeten kinderen altijd in de gelegenheid zijn om te drinken.