Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Nog meer dan voor een gezond kind is het voor een ziek kind belangrijk zich op zijn gemak en geborgen te voelen. Het heeft de liefdevolle zorg van de ouders net zo hard nodig als de juiste medicij­nen. Als een kind ziek is, zoekt het intuï­tief de directe nabijheid van zijn verzor­ger. Als regel is dat de moeder of de vader, maar het kan ook de oma zijn. Een ziek kind moet niet alleen in zijn kamer liggen, maar zich in het gezichtsveld van zijn ouders bevinden. Maak een plek voor hem in de huiskamer en kijk gere­geld naar hem. Doe zo weinig mogelijk huishoudelijk werk, zeg bezoek af en laat belangrijke boodschappen door uw part­ner, een vriendin of buurvrouw doen. Dan hebt u tijd om er voor uw kleine pa­tiënt te zijn en u werkelijk om zijn be­hoeften te bekommeren.

Geduld oefenen

Hoe kleiner een kind is, hoe minder het zal begrijpen dat het ziek is en waarom het zich niet goed voelt. Dat uit zich vaak in gedrein en humeurig gedrag, steeds iets anders willen en nooit tevreden zijn. Veel kinderen zijn huilerig en aanhanke­lijk, andere willen gewoon alleen maar rust en zijn nauwelijks aanspreekbaar. Hoe uw kind ook reageert, wees geduldig. Mopperen helpt in deze situatie niet en maakt de situatie alleen maar erger. Vaak is het een goed idee om het kind wat af te leiden, door bijvoorbeeld voor te lezen, een spelletje te doen of een verhaaltje met handpoppen voor te spe­len. Oudere kinderen kunnen rustig tus­sendoor naar muziek luisteren, of naar een leuke kinderfilm op televisie kijken. Verwen uw kind in deze periode een beetje meer dan normaal, dat doet hem goed en u misschien ook. Als uw kind niet aan een acute maag­darminfectie lijdt, moet het kunnen eten waar het zin in heeft. Maar dwing het nooit om te eten; de hoofdzaak is dat het genoeg drinkt. Als het weer wat beter gaat, komt de eetlust vanzelf terug en krijgt het kind de calorieën binnen die het nodig heeft. U kunt er in principe op vertrouwen dat uw kind zelf aanvoelt wat in deze situatie goed is en wat niet. Als het bepaalde voedingsmiddelen beslist niet wil, moet u dat maar even accep­teren.

Veel kinderen willen rust en ‘slapen zich gezond’. Maak het kind alleen wakker als het een maagdarminfectie heeft en te weinig gedronken heeft.

De ziekenkamer 

Het is belangrijk dat uw kind overdag in uw nabijheid is. Een bank of matras is even goed als het bed in zijn kamer. Zorg regelmatig voor frisse lucht door van tijd tot tijd een raam open te zetten. Schud het kussen en de dekens geregeld op en trek de dekens en de lakens weer recht. Als het niet mogelijk is dat de kleine patiënt in uw nabijheid verkeert, zorg er dan voor dat u ten minste op roepafstand bent, zodat u meteen hoort wanneer uw kind iets nodig heeft. Met een babyfoon kan dat natuurlijk ook.

Doktertje spelen

Een schoolkind kunt u al in eenvoudige bewoordingen uitleggen wat er in zijn lichaam gebeurt en welke maatregelen er moeten worden genomen. Betrek uw kind dan ook bij het klaarmaken van zijn ‘medicijn’. Op die manier zijn de meeste kinderen wel bereid om de noodzakelijke maatregelen zoals thee, compressen, een drankje of een zetpil te accepteren. Laat uw kind zelf sinaasappels persen of appels schaven als het diarree heeft. Ook kan het kind zelf doktertje spelen met een pop of een teddybeer.

Bedrust doet wonderen

Een kind dat niet al te ziek is, valt vaak niet te bewegen in bed te blijven. Toch kan het in bed beter uitrusten: het lichaam spaart kracht en energie voor de bestrijding van de ziekte. Bovendien zorgt de deken ervoor dat het kind warm en knus is ingepakt, waardoor het af­weermechanisme misschien sneller en effectiever werkt. Kinderen die hoge koorts hebben, blijven meestal zonder al te veel tegenstribbelen in bed. Moeilijker wordt het wanneer de koorts zakt en het kind aan de beterende hand is. Veel kin­deren vinden het makkelijker om in bed te blijven als hun moeder er voor een middagdutje even bij komt liggen.

Lichaamsverzorging is prettig

Vooral als het kind koorts heeft, moet u het dagelijks wassen met een washandje. Dat verfrist en stimuleert de stofwisse­ling. Ook tandenpoetsen en haren kammen behoren tot het dagelijkse ritueel. Trek het kind ook iedere dag een schone pyjama aan als het erg zweet.