Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

In sommige gevallen kan koorts resulteren in koortsstuipen, vooral bij kinderen tussen de één en drie jaar. De stuipen worden meestal veroorzaakt door een snel stijgende temperatuur in de beginfase van een ziekte bij kinderen die daar gevoelig voor zijn. 

Wat zijn de symptomen?

Uw kind verliest het bewustzijn en spant het lichaam of wordt slap. De armen en benen gaan schokken en de ogen draaien vaak weg. De ademhaling stokt even en uw kind wordt blauw om de mond. De aanval is meestal na een paar minuten weer voorbij en duurt maximaal een kwartier, waarna uw kind vaak in slaap valt. Daarna is het kind vaak suf en niet goed wakker te maken. Koortsstuipen zijn beangstigend voor de ouders, maar zijn niet schadelijk voor uw kind. Het onderscheid met een echte epileptische aanval is niet altijd goed te maken, zeker als het de eerste keer is.

Hoe kan ik mijn kind helpen?

  • Probeer zelf rustig te blijven en praat met uw kind, ook als het buiten bewustzijn is.
  • Leg uw kind in een stabiele zijligging, dat wil zeggen op de zij met het hoofd licht achterover gebogen, zodat de luchtweg vrij blijft en eventueel braaksel uit de mond kan lopen. Leg eventueel een kussen in de rug als steun.
  • U hoeft uw kind niet vast te houden, ondersteun het, zodat uw kind zich niet kan bezeren.
  • Trek de kleren van uw kind uit als de stuipen voorbij zijn, en laat uw kind wat afkoelen
  • Zorg dat het kind niets in de mond heeft zodat het vrij kan ademen.
  • Waarschuw de huisarts en zeg dat het kind koortsstuipen heeft.
  • Geef het kind tijdens een stuip geen drinken of eten.

Koortsstuipen kunnen niet worden voorkomen

Ongeveer 35 procent van de kinderen die een aanval van koortsstuipen hebben gehad, krijgt hier vaker mee te maken. Het risico van terugkerende aanvallen is het grootst als:

  • ouders, broertjes of zusjes koortsstuipen hebben gehad
  • de eerste aanval zich aandient vóór de leeftijd van één jaar

Als uw kind de neiging tot koortsstuipen heeft, moet u uw kind bij koorts extra goed in de gaten houden. Het preventief verlagen van de koorts blijkt helaas niet effectief te zijn. Het is gebruikelijk dat u in geval van gevoeligheid voor koortsstuipen een rectaal medicijn krijgt voorgeschreven om in het geval van een lange aanval te kunnen toedienen.

Wanneer moet ik een arts raadplegen?

Neem na de aanval contact op met uw huisarts of een dienstdoend arts, vooral als uw kind voor het eerst koortsstuipen heeft gehad, maar ook indien uw kind herhaalde koortsstuipen heeft in dezelfde ziekteperiode, de stuipen langer duren dan tien minuten, de stuipen leiden tot sufheid of verlamming die voortduurt als de stuipen al over zijn. Een behandeling met een rectaal medicijn tegen stuipen kan effectief en noodzakelijk zijn. Bel 112 als de stuipen langer duren dan tien minuten of als uw kind tijdens het stuipen blauw wordt.