Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Symptomen

Het kind is sterk oververhit en verward, heeft een rood gezicht na langere tijd onbeschermd in de zon te zijn geweest

Diagnose

Kramp door hitteberoerte of zonnesteek

Wat kunt u zelf doen?

Kind naar de schaduw brengen, koele dranken laten drinken

Als de kramp ophoudt en het kind weer bijkomt: koude washandjes op het voorhoofd leggen. Bij krampneiging: erop letten dat het kind zich niet kan bezeren

Bij ademstilstand: mond-op-mondbeademing of mond en neus bij zuigeling

Naar de dokter?

Onmiddellijk medische hulp inroepen

Wat doet de dokter?

Geeft krampverminderende medicijnen en zal advies vragen aan kinderarts