Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Symptomen

Blaarachtige uitslag, sterk zwellen van gestoken plek, tekenen van shock, eventueel bewusteloosheid

Diagnose

Shock door allergische reactie, bijvoorbeeld na insectensteek

Wat kunt u zelf doen?

  • Algemeen: het kind geruststellen, laten liggen met de benen hoger
  • Bij insectensteek in de mond: op ijsblokjes laten zuigen
  • Bij bewusteloosheid: stabiele zijligging

Naar de dokter?

Onmiddellijk medische hulp inroepen

Wat doet de dokter?

Geeft krampverminderende medicijnen en zal advies vragen aan kinderarts