Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Prematuriteit is een risicofactor voor een gecompliceerd beloop van influenza. Dit concluderen Peter Gill e.a. op basis van een systematische review waarover zij in The Lancet Respiratory Medicine schrijven.

Zij zochten naar studies die uitsluitsel konden geven over de vraag welke kinderen met griep een verhoogd risico lopen op een gecompliceerd beloop. Zij vonden 27 cohort- en case-control-studies waarin veertienduizend kinderen waren geïncludeerd die in de eerste of tweede lijn kwamen met griep of een griepachtige ziekte. Bij een vijfde deel was sprake van comorbiditeit.

Risicofactoren voor ziekenhuisopname vanwege griep waren neurologische aandoeningen, sikkelcelanemie, gebruik van immuunsuppressiva, diabetes, jonger zijn dan twee jaar en prematuriteit. Deze laatste risicofactor was nog niet eerder onderkend. Hoe meer onderliggende aandoeningen, hoe groter de kans op opname. Opvallend: astma en andere respiratoire aandoeningen kwamen niet als risicofactoren uit de bus. Dit kan te maken hebben met de opzet van de studies, zeggen commentatoren Harish Nair en Marc-Alain Widdowson: alleen kinderen die met hun klachten bij een dokter kwamen, zijn geïncludeerd. Het is niet onwaarschijnlijk dat ouders van kinderen met astma eerder hulp zoeken bij griepklachten, waardoor verstoring van de uitkomsten optreedt.

Belangrijkste uitkomst is dus dat prematuriteit nu ook als risicofactor uit de bus komt. Het is niet te zeggen tot welke leeftijd deze kinderen een verhoogd risico houden. De commentatoren vragen zich verder nog af hoe slechte uitkomsten te voorkomen zijn, aangezien vaccinatie voor een deel van hen niet zinvol of mogelijk zijn. Vaccinatie van moeders van jonge kinderen zou een optie kunnen zijn, zeggen zij.