Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Diarree is dunne, waterige ontlasting. Het aantal keren dat ontlasting geproduceerd wordt en ook de hoeveelheid ontlasting zijn toegenomen. Vooral bij plotselinge diarree komen in het begin buikkrampen en braken voor. Het grootste gevaar van diarree is uitdroging. Let hier vooral op bij kinderen jonger dan 2 jaar.

In de meeste gevallen is een virus de oorzaak. Als diarree langer dan een week duurt of optreedt na een verblijf in de tropen, kunnen parasieten de boosdoener zijn. Als meerdere personen na een gemeenschappelijke maaltijd diarree krijgen, kan er sprake zijn van voedselvergiftiging door een bacterie. In feite is diarree een reactie van het lichaam om deze schadelijke bacteriën en virussen uit de darmen te verwijderen. Diarree gaat meestal binnen vier tot zeven dagen vanzelf over.

Waar moet u op letten?

Het is belangrijk dat u let op mogelijke uitdroging. Hieraan moet u denken bij diarree die langer dan drie dagen duurt (bij kinderen jonger dan 2 jaar zelfs na één dag!) en bij koorts (hoger dan 38 °C). Ook sufheid, diepliggende ogen en verwardheid zijn kenmerken van uitdroging.

Wat kunt u zelf doen?

Bij diarree is het belangrijk dat het kind voldoende drinkt. U mag het kind laten eten en drinken waar het trek in heeft. Kleine, regelmatige porties worden vaak goed verdragen. Dit geldt ook bij braken, omdat een belangrijk deel van wat er gedronken wordt toch in het lichaam wordt opgenomen.

ORS (een zoutoplossing) is vooral nuttig als uitdroging dreigt. Het bevat suikers en zouten die helpen het vocht op te nemen en vast te houden. Voor ORS is geen algemeen geldende dosering te geven, omdat er veel verschillende soorten en merken in de handel zijn. Lees het voorschrift van de apotheker en/of de bijsluiter bij de verpakking. Indien de diarree langer dan een week duurt, worden melkproducten minder goed verdragen. Zure melkproducten, zoals karnemelk en yoghurt, geven meestal geen problemen. Geef geen dranken met veel suiker als de diarree langer duurt.

Welke medicijnen kunt u geven?

Diarree is een natuurlijk mechanisme van het lichaam om de veroorzaker van diarree kwijt te raken. Het is dan ook meestal onverstandig om diarree met medicijnen te stoppen. Geef dus geen loperamide.

Bij diarree is ORS nuttig om uitdroging te voorkomen. Het bevat suikers en zouten
die helpen het vocht op te nemen en vast te houden.
ors

Is diarree besmettelijk?

Vooral virusinfecties zijn zeer besmettelijk. De gebruikelijke hygiënische maatregelen zijn daarom van groot belang. Was de handen na toiletbezoek van het kind of na het verschonen van de luier.

Naar school of het kinderdagverblijf?

Een kind met diarree dat verder niet ernstig ziek is, kan gewoon naar school of naar het kinderdagverblijf. De verzorgers moeten wel de nodige hygiënische adviezen opvolgen. Houd het kind bij bloederige diarree thuis totdat de oorzaak bekend is.

Wanneer naar de huisarts?

Neem contact op met de huisarts bij:

  • regelmatig terugkerende, waterdunne diarree die niet minder wordt na de toegepaste adviezen;
  • hoge koorts;
  • diarree met bloed en/of slijm;
  • overgeven;
  • verschijnselen van uitdroging.

Als na een onderzoek van de ontlasting blijkt dat de diarree veroorzaakt wordt door een bacterie of een parasiet, kan de huisarts eventueel medicijnen voorschrijven.