Overzicht en bestrijding van kinderziektes
Kinderziektengids

Hoesten is een natuurlijke en nuttige manier van het lichaam om de luchtwegen en longen schoon te maken. Tijdens het hoesten wordt lucht vanuit de longen met grote kracht naar buiten gestoten. Daardoor wordt slijm of ander irriterend materiaal uit de luchtwegen verwijderd. Hoesten ontstaat door prikkeling van de slijmvliezen van de luchtwegen, bijvoorbeeld door een virus dat verkoudheid of griep veroorzaakt. Het slijmvlies zwelt dan op en produceert slijm of snot. Wanneer dat in de luchtwegen of longen komt, reageert het lichaam daarop met hoesten. De infectie van de luchtwegen is meestal binnen een week over, maar de hoest kan nog twee tot drie weken aanhouden. Het is dan vaak een droge kriebelhoest zonder slijm.

Soms kunnen kinderen benauwd zijn tijdens het hoesten, zoals bij kinkhoest of pseudokroep. Bij kinderen jonger dan 1 jaar kan hoesten veroorzaakt worden door het RS-virus. Deze kinderen zijn dan vaak fors benauwd en het lijkt alsof ze astma hebben. Hoesten kan ook veroorzaakt worden door verontreinigde lucht, zoals sigarettenrook of stof.

Waar moet u op letten?

Let op benauwdheid of een snelle ademhaling. Dat zou kunnen wijzen op een longontsteking.

Wat kunt u zelf doen?

Meestal wordt hoesten veroorzaakt door een onschuldige virusinfectie die vanzelf overgaat. Zoals eerder aangegeven, heeft hoesten een nuttige functie. Het onderdrukken van de hoest is dan ook niet wenselijk en ook niet mogelijk. Er zijn geen middelen waarvan bewezen is dat ze de hoest dempen. Wel kunt u een dropje of een lepeltje honing geven om kriebelhoest te verminderen. Geef echter geen honing aan kinderen jonger dan 1 jaar. In honing kunnen namelijk
bacteriën zitten waar kleine kinderen ziek van kunnen worden. Laat kinderen met koorts goed drinken, geeft ze eventueel waterijsjes. Eten is minder belangrijk.

Welke medicijnen kunt u geven?

In de meeste gevallen gaat de hoest vanzelf over en zijn er geen speciale medicijnen nodig. Bij koorts kunt u paracetamol geven. Kinderen voelen zich dan vaak minder ziek.

Is hoest besmettelijk?

Hoestvirussen en hoestbacteriën verspreiden zich door praten, hoesten en niezen. Maar lang niet iedereen die besmet raakt, wordt ook ziek. Extra hygiënische maatregelen, zoals het regelmatig handen wassen en gebruik van papieren zakdoeken, kan besmetting van anderen voorkomen. Dit is vooral van belang waar kinderen dicht op elkaar leven, zoals in een groot gezin of op een kinderdagverblijf.

Wanneer naar de huisarts?

Neem direct contact op met de huisarts wanneer sprake is van:

  • benauwdheid;
  • snelle ademhaling;
  • verwardheid;
  • sufheid;
  • koorts bij kinderen jonger dan 3 maanden.

Raadpleeg ook de huisarts wanneer de koorts langer duurt dan drie dagen en wanneer kinderen na twee tot drie weken nog steeds hoesten. Antibiotica kunnen dan nodig zijn.